Od cięcia do zamknięcia- podstawowe techniki chirurgiczne

  • Warsztat I Podstawowe dostępy do jamy brzusznej klasyczne i laparoskopowe- ćwiczenia
  • Warsztat II Podstawy szycia laparoskopowego- ćwiczenia
  • Warsztat III Wyłanianie stomii- ćwiczenia ( laparoskopia)
  • Warsztat IV Wyłanianie i zaopatrzenie stomii – omówienie ( techniki otwarte)
  • Warsztat V Zamykanie powłok- ćwiczenia w tym z podstawowymi elementami terapii podciśnieniowej

1 stanowisko pokazowe

15 stanowisk warsztatowych

  • Szycie na modelu oczyszczonych jelit świńskich
  • Podstawowe techniki zespoleń jelitowych- omówienie ( stanowisko pokazowe)
  • Podstawowe techniki zespoleń jelitowych – ćwiczenia ( stanowiska warsztatowe)