Warsztat I

 • Warsztat I Podstawowe dostępy do jamy brzusznej klasyczne i laparoskopowe- ćwiczenia
 • Warsztat II Podstawy szycia laparoskopowego- ćwiczenia
 • Warsztat III Wyłanianie stomii- ćwiczenia ( laparoskopia)
 • Warsztat IV Wyłanianie i zaopatrzenie stomii – omówienie ( techniki otwarte)
 • Warsztat V Zamykanie powłok- ćwiczenia w tym z podstawowymi elementami terapii podciśnieniowej

1 stanowisko pokazowe

15 stanowisk warsztatowych

 • Szycie na modelu oczyszczonych jelit świńskich
 • Podstawowe techniki zespoleń jelitowych- omówienie ( stanowisko pokazowe)
 • Podstawowe techniki zespoleń jelitowych – ćwiczenia ( stanowiska warsztatowe)

  Dane osobowe

  Tytuł naukowy: *

  Imię: *

  Nazwisko: *

  Specjalizacja: *

  Dane adresowe

  Ulica i nr domu: *

  Kod pocztowy: *

  Miasto: *

  Email: *

  Telefon: *

  Faktura

  Czy chce Pan / Pani otrzymać fakturę?

  Nazwa na fakturze:

  Ulica i nr:

  Kod pocztowy:

  Miasto:

  NIP:

  Wysyłka faktury

  Rejestracja

  Udział:

  Łączna kwota do zapłaty: 0

  Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „Baza kontaktów” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych. Pani/Pana dane pochodzą z przekazanych wizytówek lub są wynikiem dotychczasowej współpracy. Administratorem danych jest AGORA KONFERENCJE z siedzibą w Poznaniu ul. Błażeja 10L/6. Podanie danych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych. Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zlecenia/umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.