Zgłoszenie Pracy

W trakcie Kongresu przewidujemy Sesję Plakatową w formie elektronicznej. Autorów prezentacji plakatowej prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 30 czerwca 2023r. poprzez poniższy formularz. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania prezentacji.

W trakcie Kongresu przewidujemy Sesję Ustną. Autorów prezentacji ustnej prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 30 czerwca 2023r. poprzez poniższy formularz. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania prezentacji.

W trakcie Kongresu przewidujemy Sesję Video. Autorów prezentacji prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 30 czerwca 2023r. poprzez poniższy formularz. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania.