Opłata Kongresowa

Członkowie Honorowi TCHP są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich *
– 800 zł (do 30 czerwca 2023)
– 900 zł (do 31 sierpnia 2023)
– 1000 zł (do 15 września 2023)
– 1300 zł (na miejscu)

Lekarze będący członkami TCHP w trakcie specjalizacji **
– 600 zł (do 30 czerwca 2023)
– 700 zł (do 31 sierpnia 2023)
– 900 zł (do 15 września 2023)
– 1000 zł (na miejscu)

Lekarze nie będący członkami TCHP
– 1000 zł (do 30 czerwca 2023)
– 1100 zł (do 31 sierpnia 2023)
– 1300 zł (do 15 września 2023)
– 1500 zł (na miejscu)

Pielęgniarki
– 300 zł (do 30 czerwca 2023)
– 350 zł (do 31 sierpnia 2023)
– 400 zł (do 15 września 2023)
– 450 zł (na miejscu)

Studenci medycyny ***
– 200 zł (do 30 czerwca 2023)
– 200 zł (do 31 sierpnia 2023)
– 250 zł (do 15 września 2023)
– 300 zł (na miejscu)

200 zł – opłata osoby towarzyszącej. Uprawnia do udziału w uroczystości otwarcia Kongresu oraz czwartkowego grilla.


Udział osób towarzyszących nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Udział osób towarzyszących nie jest finansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

* Członkowie TCHP mający opłaconą składkę członkowską. Honorowi członkowie TCHP są zwolnieni z opłaty za udział w Kongresie.

** W formularzu rejestracji w polu Miejsce odbywania specjalizacji prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitalu, miasto)

*** W formularzu rejestracji należy wpisać numer legitymacji studenckiej. Prosimy o okazanie legitymacji w trakcie rejestracji w Sekretariacie Kongresu.

  1. udział w sesjach naukowych
  2. teczkę z materiałami kongresowymi
  3. wstęp na wystawę medyczną
  4. całodzienne przerwy kawowe
  5. przerwę lunchową
  6. certyfikat uczestnictwa
  7. udział w warsztatach

AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
– z dopiskiem: Kongres TCHP Wrocław 2023

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 
31 sierpnia 2023 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty kongresowej.
Różnica zostanie wypłacona po terminie Kongresu.