Program Pozamerytoryczny

godz. 17.00-19.00 odbędzie się inauguracja 71 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich

Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1 , Wrocław

godz. 19.30-23.00 odbędzie się spotkanie grillowe wszystkich uczestników Kongresu

godz. 20.00-23.00 odbędzie się bankiet- kolacja wydana przez Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich

Hotel Haston City ul. Irysowa 1/3

Imprezy Towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Imprezy Towarzyszące nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.