Informacje Ogólne

20-23 września 2023r.

Narodowe Forum Muzyku pl. Wolności 1, Wrocław

Za udział w Kongresie oraz w poszczególnych warsztatach zostanie przyznany certyfikat posiadający punkty edukacyjne.

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu Kongresu w Sekretariacie Kongresu za okazaniem indentyfikatora.